Categorieën

U kunt categorieën gebruiken om gedeelten van uw site en de groep gerelateerde berichten te definiëren. De standaard is ‘Geen categorie’ maar u kunt dit veranderen in uw Instellingen. Pagina’s kunnen niet worden geassocieerd met categorieën. U kunt alleen categorieën koppelen aan berichten.

Er zijn twee manieren om categorieën toe te voegen. Ze kunnen worden toegevoegd tijdens het aanmaken of bewerken van uw bericht of ze kunnen via de Categorieën menu-optie worden toegevoegd. Bij het toevoegen van categorieën tijdens het bewerken van uw bericht wijst WordPress deze nieuwe categorie automatisch toe aan uw bericht. Het toevoegen van categorieën met behulp van de Categorieën menu-optie zal ze gewoon toevoegen aan de lijst met beschikbare categorieën.

Wanneer u klikt op de Categorieën menu-optie krijgt u een lijst van alle categorieën die u al had toegevoegd plus (links) een aantal lege velden waarmee u een ​​nieuwe categorie kunt toevoegen.

categorieen-wordpress-handleiding

Om een ​​nieuwe categorie toe te voegen vult u de lege velden en klikt vervolgens op de knop Nieuwe categorie toevoegen:

  • Naam – De naam is hoe de categorie verschijnt op uw site
  • Slug – De slug is de URL-vriendelijke versie van de naam. Deze is uitgevoerd in kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens.
  • Hoofd – Categorieën kunnen, in tegenstelling tot Tags, een hiërarchie hebben. Je zou een categorie auto kunnen aanmaken als hoofd en daaronder als ‘kinderen’ subcategorieën voor Ford, Opel en Toyota. Dit is volledig optioneel. Om een ​​subcategorie te maken kiest u een andere categorie uit de Hoofd dropdownlijst.
  • Beschrijving – De beschrijving is standaard niet zo belangrijk. Echter, sommige thema’s kunnen deze weergeven.

Als u een nieuwe categorie toevoegt zal deze verschijnen in de lijst met categorieën aan de rechterkant van het scherm.

Wanneer u de cursor over een rij in de lijst van categorieën beweegt, zal een snelmenu met links verschijnen onder de categorienaam:

  • Bewerken – Hiermee kunt u de categorie-eigenschappen te bewerken: zoals Naam, Slug, Hoofd en Beschrijving:
  • Snel bewerken – Hiermee kunt u de categorienaam en slug snel bewerken
  • Verwijderen – Hiermee verwijdert u de categorie definitief uit de lijst met categorieën. Na het klikken op Verwijderen vraagt WordPress u om uw keuze te bevestigen. Klik op OK om de categorie te verwijderen of op Annuleren als u deze niet wilt verwijderen
  • Bekijken – Deze link toont een lijst van alle berichten die op dat moment onder deze Categorie vallen

Als u wilt een groot aantal categorieën in een keer definitief wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje naast de categorieën die u wilt verwijderen en kiest u Verwijderen in de Bulkacties dropdown lijst aan de bovenkant van de pagina. Na het selecteren van Verwijderen, klikt u op de knop Toepassen om de geselecteerde categorieën onmiddellijk te verwijderen (u zult niet worden gevraagd om uw keuze te bevestigen).

Als u een categorie verwijdert, wist u daarmee niet automatisch de berichten in deze categorie. In plaats daarvan, kent WordPress deze berichten toe aan de standaard categorie. Deze staat standaard op Geen categorie. De standaard Post Categorie kan worden geconfigureerd in het menu Instellingen > Schrijven-sectie.

Tip: Hernoem ‘Geen categorie‘ naar ‘Algemeen‘ zodat berichten een zinnigere categorie hebben.

Zie ook: