Gebruikers

Dit scherm toont alle bestaande gebruikers van uw site. In de rol van Beheerder kunt u nieuwe gebruikers toevoegen en hun rollen beheren. Gebruikers met andere rollen dan Beheerder zullen overigens minder opties zien wanneer ze zijn ingelogd.

Bovenaan het scherm zijn links waarmee u de lijst van gebruikers op basis van gebruikersrollen kunt filteren. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel gebruikers er zijn voor dat specifieke type.

gebruikers-wordpress-handleiding

Wanneer u de cursor beweegt over een rij in de lijst met gebruikers ziet u onder de gebruikersnaam links verschijnen .

  • Bewerken – Hiermee kunt u het gebruikersprofiel bewerken
  • Verwijderen – Hiermee kan de gebruiker worden verwijderd. Deze koppeling is niet beschikbaar voor uw eigen profiel

Een gebruiker kan één van de vijf gedefinieerde rollen vervullen, zoals vastgesteld door de websitebeheerder: Beheerder,  Redacteur, Auteur, Schrijver of Abonnee. (De rol Super Admin bestaat alleen bij WordPress-multisites. Dat is iemand met toegang tot de blognetwerk-beheerfuncties om het gehele netwerk te beheren.)

  • Beheerder (Eng: Administrator) – Iemand die toegang heeft tot alle beheerfuncties
  • Redacteur (Eng: Editor) – Iemand die berichten en pagina’s kan publiceren en beheren alsmede de berichten e.d. van andere gebruikers kan beheren.
  • Auteur (Eng: Author) – Iemand die alleen zijn eigen berichten kan publiceren en beheren.
  • Schrijver (Eng: Contributor) – Iemand die berichten kan schrijven en beheren maar ze niet zelf kan publiceren
  • Abonnee (Eng: Subscriber) – Iemand die in standaard WordPress alleen zijn profiel kan beheren

Bij installatie maakt WordPress automatisch een Beheerder (admin)-account aan met alle beheermogelijkheden.

Tip: Uw installatieprogramma zoals Installatron of WordPress zelf stelt automatisch ‘admin’ als accountnaam voor voor de eerste (beheerder)gebruiker, maar u kunt deze naam wijzigen in een minder voor de hand liggende en zo uw site veiliger maken.

De avatar die wordt weergegeven in de lijst met gebruikers maakt gebruikt van een dienst met de naam Gravatar. Een Gravatar is een wereldwijd erkende Avatar. Een groot aantal blogs, forums, chat sites en dergelijke gebruikt Gravatar. In plaats van een avatar te moeten uploaden op elk systeem waarvoor u zich aanmeldt kunt u via Gravatars volstaan met één avatar die overal zichtbaar is. Om een Gravatar te maken gaat u eenvoudigweg naar gravatar.com en meldt u aan. Om uw Gravatar binnen WordPress te gebruiken voegt u gewoon het e-mailadres toe aan uw profiel (het e-mailadres dat u hebt gebruikt op de Gravatar-site) en WordPress zal uw avatar automatisch weergegeven.

Zie ook: