Antwoorden op een reactie

Om te reageren op een reactie van iemand op een van uw berichten, beweegt u de muis over het commentaar en klikt op de link Beantwoorden wanneer het snelmenu verschijnt. Een bewerkingsveld verschijnt dan onder de Reactie waar u uw antwoord kunt typen.

5_4_1_reactie-beantwoorden-beginnershandleiding

Wanneer u uw commentaar hebt geschreven, klikt u op de knop Beantwoorden of anders klikt u op Annuleren om te stoppen met het beantwoorden en uw bewerking te annuleren.

De Editor die verschijnt bij het beantwoorden of bewerken van een reactie (met behulp van de links Beantwoorden, Snel bewerken of Bewerken) lijkt op de editor bij het aanmaken of bewerken van een pagina of bericht, alleen niet zo intuïtief. Bovenaan de editor staan diverse opmaakknoppen. Deze knoppen Bieden u elementaire HTML-opmaak mogelijkheden bij het samenstellen van een nieuw antwoord of een Reactie of het bewerken van een bestaande Reactie.

De knoppen werken op twee manieren. Door op een knop te klikken zonder eerst een tekst te markeren plaatst u een html-openingstag die relevant is voor die knop. Bijvoorbeeld bij het klikken op de knop Vet zal de <strong> html-tag ingevoegd worden in de reactie. Nogmaals op de knop Vet klikken zal de tag sluiten door het invoegen van de afsluitende </ strong> tag. Als u tekst voorafgaand aan het klikken op een knop selecteert, worden zowel de openings- als de afsluittags rond de gemarkeerde tekst ingevoegd. Bijvoorbeeld bij het markeren van de tekst, ‘vetgedrukt’, voorafgaand aan het klikken op de knop Vet wordt ingevoegd ‘<strong> vetgedrukt </ strong>’.

HTML Bold Bold – Vette tekst
Italic – Cursieve tekst
HTML Edit Link Link – Gebruikt om een hyperlink in te voegen. Wanneer de knop wordt aangeklikt zal een pop-up venster zal verschijnen, waarin u de URL die u wilt koppelen kunt typen.
HTML Blockquote Blockquote – Citaat weergeven. Hoe dit eruit ziet is volledig afhankelijk van de definitie in het thema dat uw site gebruikt
HTML Delete Delete – Gebruikt om verwijderde tekst te tonen. Hoe dit eruit ziet is afhankelijk van het thema, maar het wordt meestal als doorgehaald getoond.
HTML Insert Insert – Gebruikt om toegevoegde tekst te tonen. Hoe dit eruit ziet is afhankelijk van het thema, maar het wordt meestal getoond als tekst met een onderstreping.
HTML Image Image – Gebruikt om een beeld te voegen. Wanneer u de knop aanklikt zal een pop-up venster verschijnen waarin u de URL van de afbeelding kunt typen.
HTML Unordered List Unordered List – Maak een ongeordende (punten) lijst aan
HTML Ordered List Ordered List – Maak een geordende (genummerde) lijst aan
HTML List Item List Item – Gebruikt om een item in de lijst invoegen in uw geordende (genummerde) of ongeordende lijst
HTML Code Code – Gebruikt voor het aanduiden van een stukje code
HTML Close Tags Tags sluiten – Gebruikt open tags te sluiten. Als u bijvoorbeeld klikte op zowel de Vet- als Cursief-knoppen om hun openings-tags in te voegen, dan zal het systeem bij een klik op de knop Tags sluiten beide bijbehorende afsluitende tags invoegen, in de juiste volgorde.