Tags

Tags zijn ad-hoc zoekwoorden die belangrijke informatie in uw bericht (namen, onderwerpen, etc) onderscheiden. Tags kunnen al dan niet terugkeren in andere berichten. In tegenstelling tot de categorieën kennen tags geen hiërarchie. Dat betekent dat er geen relatie van de ene tag tot de andere. Pagina’s kunnen niet aan tags worden gekoppeld (zonder speciale plugin) en ze kunnen niet worden geassocieerd met categorieën. U kunt alleen Tags en Categorieën koppelen aan berichten.

Net als bij categorieën, zijn er twee manieren om tags toe te voegen. Ze kunnen worden toegevoegd tijdens het aanmaken of bewerken van uw bericht of ze kunnen via de Tags-menu-optie worden toegevoegd. Bij het toevoegen van tags tijdens het bewerken van uw bericht wijst WordPress deze nieuwe tag automatisch toe aan uw bericht. Het toevoegen van tags met behulp van de Tags menu-optie zal ze gewoon toevoegen aan de lijst met beschikbare tags.

Wanneer u klikt op de Tags-menu-optie krijgt u een lijst van alle tags die u al had toegevoegd plus (links) een aantal lege velden waarmee u een ​​nieuwe tag kunt toevoegen.

Een lijst van populaire Tags is weergegeven in ‘cloud’ format. Dat wil zeggen dat de tags in alfabetische volgorde staan en hoe vaak per dag deze zijn gebruikt, hoe groter de letter.

tags-wordpress-handleiding
Om een ​​nieuwe categorie toe te voegen vult u de lege velden en klikt vervolgens op de knop Nieuwe tag toevoegen:

  • Naam – De naam is hoe de tag verschijnt op uw site
  • Slug – De slug is de URL-vriendelijke versie van de naam. Deze is uitgevoerd in kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens.
  • Beschrijving – De beschrijving is standaard niet zo belangrijk. Echter, sommige thema’s kunnen deze weergeven.

Als u een nieuwe tag toevoegt zal deze verschijnen in de lijst met tags aan de rechterkant van het scherm.

Wanneer u de cursor over een rij in de lijst van tags beweegt, zal een snelmenu met links verschijnen onder de tagnaam:

  • Bewerken – Hiermee kunt u de tag-eigenschappen te bewerken: zoals Naam, Slug en Beschrijving:
  • Snel bewerken – Hiermee kunt u de tagnaam en slug snel bewerken
  • Verwijderen – Hiermee verwijdert u de tag definitief uit de lijst met tags. Na het klikken op Verwijderen vraagt WordPress u om uw keuze te bevestigen. Klik op OK om de tag te verwijderen of op Annuleren als u deze niet wilt verwijderen
  • Bekijken – Deze link toont een lijst van alle berichten die op dat moment bij deze Tag horen

Als u wilt een groot aantal tags in een keer definitief wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje naast de tags die u wilt verwijderen en kiest u Verwijderen in de Bulkacties dropdown lijst aan de bovenkant van de pagina. Na het selecteren van Verwijderen, klikt u op de knop Toepassen om de geselecteerde tags onmiddellijk te verwijderen (u zult niet worden gevraagd om uw keuze te bevestigen).

Zie ook: