Uw website up-to-date houden

Van tijd tot tijd zal een update van thema’s, plugins en WordPress nodig zijn. Updates zijn meestal het gevolg als de WordPress-ontwikkelaars beveiligingslekken dichten of extra functionaliteit toevoegen.

Het is een goede gewoonte om uw thema’s, plugins en WordPress versie bijgewerkt te houden naar de laatste versie. De belangrijkste twee oorzaken dat sites gehackt worden zijn onveilige wachtwoorden en verouderde (kwetsbare) software.

LET OP: Maak altijd voor u updates uitvoert een backup van de bestanden en de database. 

WordPress heeft op een zeker moment automatische updates in de achtergrond geïntroduceerd in een poging om ​​betere beveiliging te bevorderen en om de updates te stroomlijnen. Standaard wordt dat slechts bij kleine WordPress releases ingeschakeld (bijv v4.5.2, v4.6.1). Deze kleine releases zijn meestal voor onderhoud en beveiliging doeleinden of updates van vertaalbestanden. Alleen kern-WordPress-bestanden worden automatisch bijgewerkt. Uw thema’s of plug-ins worden niet automatisch bijgewerkt.

Zodra WordPress uw site automatisch bijwerkt dan ontvangt de sitebeheerder hiervan een melding via e-mail. Ook als WordPress de update om een of andere reden niet automatisch kan uitvoeren ontvangt de sitebeheerder hierover een e-mail.

Om uw WordPress versie handmatig bij te werken of om uw thema’s en plug-ins bij te werken, plaatst u de cursor over de Dashboard menu-optie in het navigatiemenu aan de linkerkant. In het fly-out menu klikt u op de link Updates. U kunt ook op de Dashboard menu-optie klikken vervolgens op de link Updates eronder.

De pagina Updates is verdeeld in drie secties. Als WordPress zelf een update vereist, zal dit worden weergegeven aan de bovenkant van de pagina. Daaronder vindt u een melding voor elke plugin-update en daaronder de thema-updates.

Het bijwerken van uw WordPress-versie vergt slecht klikken op de knop Nu bijwerken. WordPress zal de benodigde bestanden downloaden, een check op deze bestanden uitvoeren en vervolgens automatisch uw site bijwerken.

Voor u de software van uw site bijwerkt is het altijd verstandig om eerst een backup uit te voeren, voor het geval er iets ongewilds gebeurt tijdens of na de installatie.

site-up-to-date-wordpress-handleiding

Als er sprake is van plugins die kunnen worden bijgewerkt, zullen deze in de sectie Plugins op de pagina worden vermeld. Om uw plug-ins bij te werken, vinkt u het vakje naast elk van de plugins die u wilt bijwerken aan en klikt u vervolgens op de knop Update Plugins. WordPress downloadt en installeert automatisch de nieuwe plug-in-bestanden.

Als er sprake is van thema’s die kunnen worden bijgewerkt, zullen deze in de sectie Thema’s op de pagina worden vermeld. Als u uw thema’s wilt bijwerken, vinkt u het vakje naast elk van de thema’s die u wilt bijwerken aan en klikt vervolgens op de knop Bijwerken Thema’s. WordPress zal nieuwe themabestanden automatisch downloaden en installeren.

site-up-to-date-wordpress-handleiding

Nadat uw site is bijgewerkt, ongeacht of het nu automatisch gedaan of handmatig en of het nu om een update van alles of bepaalde onderdelen gaat, dan is het een goed idee om uw site aan een snelle test te onderwerpen om checken of deze nog functioneert zoals verwacht. Zou controleert u of door nieuwe thema’s, plug-ins of WordPress zelf eventueel nieuwe functionaliteit is geïntroduceerd die uw site nadelig beïnvloedt of verandert.

Tip: Het is de moeite waard om belangrijke instellingen te noteren voor het geval iets mis gaat met een update en u instelgegevens opnieuw moet invoeren.