Kolommenblok

Met het Kolommenblok kunt u een rij met meerdere kolommen invoegen. Wanneer u het Kolommenblok voor het eerst invoegt, wordt u gevraagd een lay-out te selecteren uit een selectie van veelgebruikte lay-outs. U kunt er ook voor kiezen om deze stap over te slaan en dan krijgt u de standaardlay-out: twee kolommen met een breedte van 50%. Na het toevoegen van een Kolommenblok, kunt u vervolgens de gewenste blokken toevoegen aan die kolommen. Het Kolommenblok is handig voor het maken van interessantere lay-outs met uw inhoud, in plaats van de typische enkele tekstkolom van de Klassieke Editor.

U kunt het aantal kolommen binnen het Kolommenblok selecteren met de schuifregelaar in de zijbalk Instellingen. Als u een afzonderlijke kolom binnen het Kolommenblok selecteert, kunt u de breedte van die kolom wijzigen met de schuifregelaar Percentage breedte in de zijbalk Instellingen.

5_4_1_Layoutblokken-kolommen-blok1-wordpress-beginnershandleiding

Als u binnen een kolom op een blok klikt kunt u dit vervolgens aanpassen.

5_4_1_Layoutblokken-kolommen-blok2-wordpress-beginnershandleiding