Scheidingslijnblok

Met het Scheidingslijnblok kunt u een horizontale scheidingslijn toevoegen aan uw inhoud. Scheidingslijnen vormen een thematische onderbreking tussen alinea’s en worden meestal gebruikt wanneer u de scène in een verhaal verandert of van onderwerp verandert in uw inhoud.

Nadat u uw scheidingsblok hebt toegevoegd, kunt u het deelvenster Stijlen in de zijbalk Instellingen gebruiken om het uiterlijk van de scheidingsteken te wijzigen. Als u een stijl selecteert in de vervolgkeuzelijst Standaardstijl, zullen alle verdere scheidingsblokken die u aan uw pagina toevoegt, standaard die geselecteerde stijl gebruiken.

5_4_1_Layoutblokken-scheidingslijn-blok-wordpress-beginnershandleiding