Sociale-iconenblok

Met het Sociale-iconenblok kunt u een rij pictogrammen invoegen, met links naar uw verschillende social media platforms.

Na het invoegen van het blok wordt standaard een aantal iconen getoond. Als u een pictogram wilt toevoegen dat momenteel niet wordt weergegeven, klikt u op het blokpictogram toevoegen (Block Editor Toolbar Add Block) naast de momenteel weergegeven pictogrammen. U krijgt een lijst met pictogrammen te zien waaruit u kunt kiezen. Om een link aan een pictogram toe te voegen, klikt u op het pictogram en voert u de URL in.

U kunt de volgorde van de sociale pictogrammen wijzigen door erop te klikken en op de pictogrammen Naar links (Block Toolbar Move Left) of Naar rechts (Block Toolbar Move Right) te klikken in de werkbalk Blokkeren. Om een pictogram te verwijderen, klikt u op het pictogram dat u wilt verwijderen en vervolgens op het pictogram Meer opties (Block Editor More Options) in de blokwerkbalk en selecteert u Blok verwijderen.

Nadat u uw blok met sociale mediapictogrammen hebt toegevoegd, kunt u ook het deelvenster Stijlen in de zijbalk Instellingen gebruiken om het uiterlijk van de pictogrammen te wijzigen. Als u een stijl selecteert in de vervolgkeuzelijst Standaardstijl, zullen alle verdere blokken met sociale mediapictogrammen die u aan uw pagina toevoegt, standaard die geselecteerde stijl gebruiken.

5_4_1_Widgets-sociale-iconen-blok-wordpress-beginnershandleiding