Afbeelding invoegen

Met behulp van de WordPress media manager kunt u uiterst eenvoudig uw individuele beelden en foto albums plaatsen, uitlijnen en koppelen.

Om een ​​afbeelding in te voegen in uw Pagina/Bericht, klikt u op de knop Media toevoegen en vervolgens sleept u de afbeelding (en) van de plaats waar (de)ze is/zijn op uw computer in het browservenster. Uw bestanden worden automatisch geüpload.

Of klik op de knop Bestanden selecteren en selecteer vervolgens het bestand (/de bestanden) dat (/die) u wilt uploaden, via het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
Ook is het mogelijk om een afbeelding rechtstreeks in de Visuele Editor te slepen, in plaats van te klikken op de knop Media toevoegen.

media-afbeelding-toevoegen-wordpress-handleiding

Ongeacht of u op de knop Media toevoegen hebt geklikt of uw ​​afbeelding in de Visual Editor hebt gesleept, zodra uw afbeelding is geüpload wordt de Media Bibliotheek getoond, met daarin alle eerder geüploade afbeeldingen en andere bestanden. Beelden die u net hebt geüpload worden automatisch ‘geselecteerd’ om ze gemakkelijk in te voegen in de Pagina of het Bericht. Geselecteerde beelden herkent u aan een ‘vinkje’ in de rechter bovenhoek van het beeld.

Na het uploaden van de afbeelding (en), kunt u vervolgens andere eerder geüploade foto’s mee selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden (Cmd-toets op Macs) en simpelweg te klikken op betreffende beelden, in de rechter bovenhoek van het beeld.

Aan de onderkant van het venster ziet u een teller met het aantal foto’s dat moment geselecteerd is.

Er zijn verschillende opties in dit venster Media toevoegen die het gemakkelijker maken om foto’s toe te voegen in uw pagina of bericht.

Standaard worden alle eerder geüploade afbeeldingen getoond, te beginnen met de meest recente uploads. Als u deze lijst wilt beperken, dan is aan de bovenkant van het venster een keuzelijst. Hiermee kunt mediatypen filteren (Afbeeldingen, Audio-bestanden en Video-bestanden of Niet-gekoppelde bestanden), en ook beelden geüpload naar dit bericht / deze pagina. U kunt ook filteren door een datum te selecteren. Als alternatief is er ook een Zoek-veld. Hiermee kunt u zoeken naar specifieke namen van beelden.

De eigenschappen van het gemarkeerde beeld (dat wil zeggen de afbeelding met de blauwe rand) worden getoond aan de rechterzijde van het venster Media toevoegen. Deze eigenschappen zijn onder andere de bestandsnaam, de datum waarop het bestand is geüpload en de beeldafmetingen. U kunt nu verdere eigenschappen van het beeld veranderen zoals Titel, Onderschrift, Alt-tekst en Omschrijving voor elk beeld, evenals de Uitlijning, Link en de Afmetingen waarmee het beeld wordt geplaatst.

  • Titel – wordt weergegeven als een tooltip wanneer de muis zweeft boven de afbeelding in de browser.
  • Onderschrift – wordt weergegeven onder de afbeelding als een korte beschrijving. Hoe deze getoond wordt is afhankelijk van het WordPress-thema dat gebruikt wordt. U kunt ook eenvoudige HTML in uw fotobijschriften gebruiken.
  • Alternatieve tekst – wordt weergegeven wanneer de browser de afbeelding niet kan weergeven. Het wordt ook gebruikt door screenreaders voor visueel gehandicapte gebruikers, dus het is belangrijk om dit veld in te vullen met een beschrijving van de afbeelding. In geringe mate speelt de alt-tekst een rol in uw website’s Search Engine Optimisation (SEO). Omdat zoekmachines beelden niet kunnen ‘lezen’ gebruiken ze de Alt text.
  • Omschrijving – wordt meestal weergegeven op de bijlagepagina voor de media, maar dit is geheel aan het thema dat uw website gebruikt.

5_4_1_klassieke-editor-medi-toevoegen-afbeelding-toevoegen-wordpress-beginnershandleiding

Voor elke afbeelding kunt u kiezen hoe u wilt dat de afbeelding uitlijnt: Niet, naar Links, Gecentreerd of Rechts uitgelijnd. Dit bepaalt u met de Uitlijning-keuzelijst. Geen uitlijning betekent dat het beeld wordt weergegeven met behulp van de standaard uitlijning instellingen van het gebruikte thema.

U kunt ook bepalen of en hoe de ingevoegde afbeelding is Gekoppeld. Ook hiervoor maakt u een keuze uit een dropdown-lijst. U hebt de keuze tussen het koppelen aan de Bijlagepagina van het bestand en het koppelen aan het beeld op ware grootte. Ook kunt u een link maken naar een Aangepaste URL. Als u voor dit laatste kiest dan verschijnt er een extra veld waarin u een specifieke URL kunt invoeren. Tot slot kunt u ook kiezen om niet naar iets te linken.

Wanneer uw afbeeldingen worden geüpload zal WordPress een aantal kopieën van uw bestand in verschillende maten (Thumbnail, Gemiddeld, Groot, Volledige grootte) creëren. U kunt kiezen welke u wilt invoegen in uw Pagina of Bericht met behulp van de keuzelijst Afmeting. Als u de afbeelding op exact dezelfde grootte die u hebt geüpload wilt invoegen, selecteert u Volledige grootte. Naast elke keuzemogelijkheid in deze dropdown staan de werkelijke afmetingen van het beeldformaat, in pixels (bijvoorbeeld 300 x 225).

Zodra u al de beelden hebt geselecteerd, klikt u op de knop In pagina/bericht invoegen om de geselecteerde beeld(en) in uw bericht of pagina in te voegen op de huidige positie van de cursor.

Als u de volgorde van de afbeeldingen wilt veranderen, klikt u op de link Selectie bewerken aan de linker onderkant van het venster Media invoegen. Het venster verandert en toont alleen de geselecteerde beelden. (U kunt ook klikken op de link Wissen om de selectie op te heffen).

Na het klikken op de Selectie bewerken-link kunt u de volgorde waarin de afbeeldingen in uw pagina of bericht voorkomen veranderen door elke afbeelding te klikken en te slepen. U kunt ook hier nog Titel, Bijschrift, Alt-tekst en beschrijving voor elk beeld aanpassen. Als u een van de geselecteerde foto’s wilt verwijderen klikt u op het kleine ‘-‘ teken dat verschijnt in de rechter bovenhoek van het beeld wanneer u met de cursor over het vinkje beweegt.

5_4_1_klassieke-editor-media-toevoegen-afbeelding-toevoegen2-wordpress-beginnershandleiding

Klikken op de knop Terug naar bibliotheek brengt u terug naar het vorige scherm waar u afbeeldingen kunt selecteren of deselecteren.

Wanneer u bij het bewerken van een Bericht / Pagina een afbeelding wilt invoegen die u al eerder heeft geüpload dan kunt u nogmaals op de knop Media toevoegen klikken. Al uw eerder geüploade afbeeldingen worden getoond, met de meest recente eerst.

Selecteer de afbeelding (en) die u in uw pagina of bericht wilt invoegen en klik vervolgens op de knop Invoegen in bericht (of als u een pagina bewerkt, zegt deze knop Invoegen in pagina). Zoals eerder vermeld, kunt u ook op de link Selectie bewerken onder aan het venster klikken als u de volgorde waarin de afbeeldingen worden ingevoegd wilt wijzigen.