Omschakelen naar de tekst-stand

Rechts bovenaan de editor zijn twee tabs, Visueel en Tekst. Deze schakelen tussen de Visuele Editor en de Tekst (code) Editor. De Tekststand maakt het voor u mogelijk om de HTML-code van de inhoud te bekijken. Voor de meer ervaren gebruikers kan dit nuttig zijn, maar voor degenen die niet bekend zijn met HTML-tags, is deze stand niet aan te raden.

De Tekst-editor lijkt op de Visual Editor, maar is minder intuïtief. De talrijke opmaakknoppen bieden u eenvoudige HTML-opmaak mogelijkheden bij het bewerken van de inhoud van uw pagina of bericht.

voeg-toe-met-tekst-editor-wordpress-handleiding

De knoppen werken op twee manieren. Als u op een knop klikt zonder eerst een tekst te markeren, dan plaatst u de opening HTML-tag die relevant is voor die knop. Bijvoorbeeld, het klikken op de knop Vet zal de <strong> HTML-tag invoegen in uw tekst. Nogmaals op de knop Vet klikken zal de tag sluiten door het invoegen van de afsluitende </ strong> tag. Als u wat tekst selecteert voorafgaand aan het klikken op een knop, dan worden zowel de openings- als de afsluitende tags rond die tekst geplaatst. Bijvoorbeeld, als u de tekst ‘vetgedrukt’ selecteert voorafgaand aan het klikken op de knop Vet dan wordt ingevoegd ‘<strong> vetgedrukt </ strong>’.

De volgende editor toetsen zijn beschikbaar in de tekst editor:

HTML Bold Bold – Vette tekst
Italic – Cursieve tekst
HTML Edit Link Link – Gebruikt om een hyperlink in te voegen. Wanneer de knop wordt aangeklikt zal een pop-up venster zal verschijnen, waarin u de URL die u wilt koppelen kunt typen.
HTML Blockquote Blockquote – Citaat weergeven. Hoe dit eruit ziet is volledig afhankelijk van de definitie in het thema dat uw site gebruikt
HTML Delete Delete – Gebruikt om verwijderde tekst te tonen. Hoe dit eruit ziet is afhankelijk van het thema, maar het wordt meestal als doorgehaald getoond.
HTML Insert Insert – Gebruikt om toegevoegde tekst te tonen. Hoe dit eruit ziet is afhankelijk van het thema, maar het wordt meestal getoond als tekst met een onderstreping.
HTML Image Image – Gebruikt om een beeld te voegen. Wanneer u de knop aanklikt zal een pop-up venster verschijnen waarin u de URL van de afbeelding kunt typen.
HTML Unordered List Unordered List – Maak een ongeordende (punten) lijst aan
HTML Ordered List Ordered List – Maak een geordende (genummerde) lijst aan
HTML List Item List Item – Gebruikt om een item in de lijst invoegen in uw geordende (genummerde) of ongeordende lijst
HTML Code Code – Gebruikt voor het aanduiden van een stukje code
HTML Insert Read More Tag More – Voegt de Meer-tag in in de pagina. De meeste blogs geven slechts een klein fragment van een bericht weer.  De bezoeker klikt op de berichttitel of “… Lees verder” link om de rest van het artikel te lezen. Wanneer u een “Meer” tag in uw bericht plaatst, wordt alles voorafgaand aan de tag beschouwd als dit fragment. U gebruikt deze knop meestal alleen bij een bericht en niet bij een pagina.
Tags sluiten Tags sluiten – Gebruikt open tags te sluiten. Als u bijvoorbeeld klikte op zowel de Vet- als Cursief-knoppen om hun openings-tags in te voegen, dan zal het systeem bij een klik op de knop Close-tags beide bijbehorende afsluitende tags invoegen, in de juiste volgorde.
Disctraction Free Writing Afleidingsvrije modus – Door te klikken op deze knop zal de editor vergroten, zodat deze het browservenster vult. Als u op de Exit fullscreen link aan de bovenkant van het scherm klikt zal de editor terug gaan naar zijn oorspronkelijke grootte