Voeg HTML links toe

Via HTML-links kunnen bezoekers van uw site gemakkelijk navigeren door de site. U kunt Links ook gebruiken om mensen in staat stellen om bestanden van uw site te downloaden, zoals PDF’s of andere documenten, voor het bekijken van foto’s of om naar andere websites te gaan. HTML-links worden getoond onderstreping of afwijkende tekstkleur om ze te onderscheiden van andere tekst, maar dit kan variëren, afhankelijk van het thema dat uw site gebruikt.

Zie ook: