Menu-item toevoegen

Standaard worden alleen de panelen Pagina’s, Aangepast links en Categorieën getoond. Indien u Berichten, Tags of Post-indelingen (formats) wilt toevoegen als menu-items, dan kun eenvoudig gebruikmaken van het tabblad Scherminstellingen in de rechterbovenhoek van het scherm en betreffende panelen aanvinken.

Om een nieuwe Pagina toe te voegen als een menu-item, selecteer de selectievakjes in het deelvenster Pagina’s, naast elk van de pagina’s die u wilt toevoegen. U kunt één pagina tegelijk selecteren of meerdere. Na het selecteren van de pagina’s, klikt u op de knop Aan menu toevoegen. WordPress voegt nu de nieuwe menu-items toe aan de onderkant van de huidige lijst van menu-items. De naam van het menu-item is standaard de paginanaam. Om dit te veranderen (bijvoorbeeld om de tekst in te korten) klikt u op het pijltje naast de naam van het menu-item om het paneel opties te bekijken en vervolgens het Navigatielabel de gewenste naam te geven. Na het aanbrengen van wu wijzigingen klikt u op de knop Menu opslaan aan de boven- of onderkant van het scherm. De stappen om een Bericht, Bericht-formaat, Categorie of Tag toe te voegen als een menu-item zijn precies hetzelfde als het toevoegen van een Pagina.

weergave-menu-item-toevoegen-handleiding

Om de volgorde te wijzigen waarin WordPress de menu-opties weergeeft, plaatst u de cursor over de titel gebied van het menu item dat u wilt verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in een vierpuntige pijl klikt en sleept u menu-item naar de nieuwe locatie en laat daar los. Afhankelijk van hoe uw menu binnen uw thema is geconfigureerd, is het zelfs mogelijk om een multi-level hiërarchie met dropdown menu’s te maken. Daarbij springen de menu-items een of meer posities in naar rechts. Vergeet, na het verplaatsen van uw menu-items, niet te klikken op de knop Menu opslaan aan de boven- of onderkant van het scherm om uw wijzigingen op te slaan.